Các câu hỏi thường gặp FAQS

  • Tôi nhập bia theo két nhưng khi bán, thường bán theo chai. Vậy quản lý giá bán thế nào?

  • Tôi muốn quản lý các sản phẩm có cùng tính chất với nhau thì làm thế nào?

  • Ngoài bán hàng, cửa hàng tôi có dịch vụ sửa chữa điện thoại, hệ thống có chức năng quản lý dịch vụ đó không?

  • Tôi muốn chuyển đổi ngành nghề kinh doanh thì dữ liệu có chuyển đổi từ ngành này sang ngành khác không?

  • Tôi đang dùng phần mềm khác, giờ sử dụng Nhà thuốc GPP dữ liệu có chuyển sang hệ thống mới không?

0589929999